Formål

Formål

Fondens formål er at støtte fortsat drift og udvikling i RM Rich. Müller A/S og tilknyttede selskaber (fundatsens § 3a).

Fonden kan desuden yde økonomisk støtte til velfærdsforanstaltninger til nuværende som tidligere ansatte og deres familier (fundatsens § 3b) samt til alment velgørende, samfundsfremmende og uddannelsesmæssige formål (fundatsens § 3c).

Fundats for Rich. Müller-Fonden.