Strategi

Rich. Müller-Fondens strategi er at støtte den langsigtede udvikling i RMIG A/S, jævnfør fundatsens §3a. Rich. Müller-Fonden ønsker at medvirke til, at RMIG A/S gennem en solid og stærk indtjening kan opretholde en stærk kapitalstruktur og finansiel styrke til at foretage den fornødne forretnings­udvikling, som er med til at sikre, at selskabet også i fremtiden har en stærk konkurrencekraft til at bevare sin position på markedet og kan udvikle sig.