Uddelingspolitik

Principperne for uddeling

·        Man kan ikke søge fonden om tilskud. Tilskud tildeles af fonden med udgangspunkt i fundatsens formålsparagrafer.
 
·        Fondens støtte går først til § 4 og herefter til § 3a og § 3b. Støtte til § 3c-formål foretages alene i tilfælde af et ekstraordinært godt resultat og kun såfremt det ikke lægger begrænsninger på fondens formål om at støtte fortsat drift og udvikling i RM Rich. Müller A/S (§ 3a).