Richard Müller Frontpage

Kort om Rich. Müller-Fondens historie

Rich. Müller-Fonden blev stiftet af Ernst Müller (søn af grundlæggeren af Rich. Müller A/S, Richard Müller) og hustru Elida Müller i december 1965 for at sikre videreførelsen af RMIG A/S (startet i 1901 under navnet Rich. Müller A/S).

Fonden blev efter stiftelsen ledet af en bestyrelse, der dengang primært bestod af familiemedlemmer. Igennem årene er der ved naturlig udskiftning kommet flere uafhængige medlemmer ind i bestyrelsen. Det sidste familiemedlem, som var medlem af fondens bestyrelse, var Ole Müller, som døde i 1986. Familien efter Richard Müller er ikke længere repræsenteret i fondens bestyrelse, men familiens ønske om at sikre videreførsel og udvikling af virksomheden varetages af fondsbestyrelsen, der sikrer, at fundatsen efterleves.

I 1987 indledte Rich. Müller-Fonden et samarbejde med FLSmidth & Co. A/S (FLS) i forbindelse med investering i udenlandske perforeringsvirksomheder, og FLS blev medejer af RMIG A/S koncernen. I årene frem til 2001 deltog FLS som medejer i en række opkøb af perforeringsvirksomheder i Europa. I 2001 købte fonden FLS’ ejerandel tilbage. Siden da har fonden ejet 100% af RMIG A/S koncernen.

Fondens øvrige midler er placeret i værdipapirer.