Objective

Formål

Fondens formål er at støtte fortsat drift og udvikling i RMIG A/S og tilknyttede selskaber (fundatsens § 3a).

Fonden kan desuden yde økonomisk støtte til velfærdsforanstaltninger til nuværende som tidligere ansatte og deres familier (fundatsens § 3b) samt til alment velgørende, samfundsfremmende og uddannelsesmæssige formål (fundatsens § 3c).

Fundats for Rich. Müller-Fonden.

Strategi

Rich. Müller-Fondens strategi er at støtte den langsigtede udvikling i RMIG A/S, jævnfør fundatsens §3a. Rich. Müller-Fonden ønsker at medvirke til, at RMIG A/S gennem en solid og stærk indtjening kan opretholde en stærk kapitalstruktur og finansiel styrke til at foretage den fornødne forretnings­udvikling, som er med til at sikre, at selskabet også i fremtiden har en stærk konkurrencekraft til at bevare sin position på markedet og kan udvikle sig.

Uddelingspolitik

Principperne for uddeling
Man kan ikke søge fonden om tilskud. Tilskud tildeles af fonden med udgangspunkt i fundatsens formålsparagrafer.

Fondens støtte går først til § 4 og herefter til § 3a og § 3b. Støtte til § 3c-formål foretages alene i tilfælde af et ekstraordinært godt resultat og kun såfremt det ikke lægger begrænsninger på fondens formål om at støtte fortsat drift og udvikling i RMIG A/S (§ 3a).

Uddelinger

Uddelinger og pensioner fordeles i henhold til følgende:

2023
Uddelinger jf. fundats § 3a: 0 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 951 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 0 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3c: 100 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 1.051 t.kr.

2022
Uddelinger jf. fundats § 3a: 0 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 340 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 0 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3c: 101 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 441 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -340 t. kr.

2021
Uddelinger jf. fundats § 3a: 0 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 100 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 94 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3c: 500 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 694 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -694 t. kr.

2020
Uddelinger jf. fundats § 3a: 650 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 100 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 372 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 1.124 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -1.124 t. kr.

2019
Uddelinger jf. fundats § 3a: 500 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 100 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 372 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 4: 0 t.kr.
Uddelinger til velgørende formål jf. fundats § 3c: 0 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 972 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -972 t. kr.

2018
Uddelinger jf. fundats § 3a: 100 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 100 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 368 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 4: 0 t.kr.
Uddelinger til velgørende formål jf. fundats § 3c: 0 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 568 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -568 t. kr.

2017
Uddelinger jf. fundats § 3a: 150 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 100 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 363 t.kr.
Uddelinger til velgørende formål jf. fundats § 3c: 0 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 613 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -613 t.kr.

2016
Uddelinger jf. fundats § 3a: 450 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 150 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 362 t.kr.
Uddelinger til velgørende formål jf. fundats § 3c: 0 t.kr.
Pensioner jf. fundats § 4: 12 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 974 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -974 t.kr.

Uddelinger og pensioner udover uddelingsrammen: 0 t.kr.

2015
Uddelinger jf. fundats § 3a: 50 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 150 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 362 t.kr.
Uddelinger til velgørende formål jf. fundats § 3c: 0 t.kr.
Pensioner jf. fundats § 4: 51 t.kr.

Uddelinger og pensioner i alt: 613 t.kr.
Heraf disponeret fra uddelingsrammen: -613 t.kr.

Uddelinger og pensioner udover uddelingsrammen: 0 t.kr.

2014
Uddelinger jf. fundats § 3a: 250 t.kr.
Uddelinger jf. fundats § 3b: 170 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 419 t.kr.
Pensioner jf. fundats § 4: 50 t.kr.

I alt: 889 t.kr.

2013
Uddelinger jf. fundats § 3a: 0
Uddelinger jf. fundats § 3b: 185 t.kr.
Pensioner og bidrag jf. fundats § 3b: 417 t.kr.
Pensioner jf. fundats § 4: 50 t.kr.

I alt: 652 t.kr.