Annual account

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Statsautoriserede revisorer: Erik Holst Jørgensen og Christian Dalmose Pedersen